Membership Name City
2 NAVNITRAI DESAIAMALSAD
4 THAKORBHAI DESAIMUMBAI
8 MANUBHAI NAIKMUMBAI
9 ASHOK DESAIVALSAD
10 AMRATLAL DESAIMUMBAI
13 BHIMBHAI NAIKGANDEVI
15 RAMANLAL DESAIMUMBAI
16 BALWANTRAI DESAIBILLIMORA
17 KIKUBHAI DESAIMUMBAI
18 PRADIPBHAI DESAISURAT
19 MAHADEVBHAI DESAIMUMBAI
22 BHIMBHAI NAIKSURAT
23 THAKORBHAI DESAIMUMBAI
26 BHAGWANJI NAIKKOLVA
29 BHURABHAI DESAIVALSAD
30 BALDEV DESAIVADODARA
32 RAJIV DESAIHYDERABAD
33 BIPIN DESAIMUMBAI
34 BHUPENDRA DESAIVADODARA
35 BALWANTRAI DESAIMUMBAI